Lorgair Quackery
Lorgair
0 416 391 0 390 0 1 0
Muinntir puppymeister
Muinntir
0 136 111 0 111 0 0 0
Muinntir Dogirkil
Muinntir
0 108 83 0 83 0 0 0
Treubh Bededic1
Treubh
0 75 50 0 49 0 1 0
Treubh goodglacious
Treubh
0 25 0 0 0 0 0 0
Treubh Isaire
Treubh
0 25 0 0 0 0 0 0
Treubh Porchah
Treubh
0 25 0 0 0 0 0 0
Treubh Tyber
Treubh
0 25 0 0 0 0 0 0